Elsa Ers

Elsa Ers (d.1982, Istanbul) 2005 yılında Paris’te Parsons School of Design’dan mezun olmuştur. Ardından 2007’de Sorbonne IV Üniversitesi Fransız Dili ve Uygarlığı Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlamıştır. Pg Art Gallery tarafından temsil edilen sanatçı çalışmalarına ve yaşamına Tel Aviv’de devam etmektedir.

Ers’in resim, desen ve baskılardan oluşan çalışmalarının en belirgin özelliği, eve ve kültürel kimliğe aidiyeti vurgulayan yüzey uygulamalarıdır. Öncelikle buluntu görsel veya sahaflardan topladığı anonim fotoğraflara dijital ortamda müdahale ettikten sonra tuvale fotogerçekçi şekilde uyguladığı çalışmaları, çok kültürlülüğün ve çatışma ortamının izlerini taşımaktadır. Ers, toplumsal cinsiyet kimliğine, özellikle de Ortadoğu’da insan ve kadın olmanın anlamına odaklandığı eserlerinde, kültürel mirasından ödünç aldığı bazı unsurları ve küresel çağdaş kültürün bileşenlerini harmanlayarak kadınların en derin içsel niteliklerinden biri olan bir araya getirme ve yuva yaratma öğelerini vurgulayarak görsel bir dil oluşturmaktadır.

Aynı zamanda insanın özünü incelemeyi amaçlayan sanatçı, kendine göre içlerinde mükemmeliyeti taşıyan hayvanları tuval üzerinde doğalarından olabildiğince uzak ortamlarda resmederek insanla doğa arasında ilişkinin bozukluğunu vurgulamaktadır.