Hale Güngör Oppenheimer

Bulutlu Oda

May 7 – 31, 2015

Hale Güngör Oppenheimer 7 – 31 Mayıs tarihleri arasında Pg Art Gallery’deki ikinci kişisel sergisi ’Bulutlu Oda’ ile izleyici karşısına çıkıyor.

Oppenheimer ’Bulutlu Oda’da dolap, raf ve çekmece benzeri mobilya üniteleri üzerine yoğunlaşarak bir süredir irdelediği kaybolmuş yuvanın detayına iniyor. Sergide görülebilecek yeni çalışmalarında sanatçı eve dair fikirlerin bulanıklığını ele alırken sık sık nereden geldikleri veya nereye ait oldukları belli olmayan domestik objelerin kullanımına başvuruyor. Bu objeler çoğu zaman çevrelerinden bağımsız olarak varlıklarını sürdürürlerken yerleşiklik ve kişisel mülkiyet kavramlarına dair ipuçları veriyorlar.

Somut ve kavramsal bir sis perdesi ile ikiye bölünmüş olarak sunulan ’Bulutlu Oda’da tuval üzerine akrilik çalışmalarının yanısıra Oppenheimer’ın üçüncü boyuta taşıdığı kağıt üzerine karışık teknik işlerinin yer aldığı bir yerleştirme bulunuyor.