Basako, Kerem Ozan Bayraktar, Melis Buyruk, Yonca Karakaş, Ayşe Gül Süter

Anomaly

September 6 - September 25, 2014

Pg Art Gallery sezonun ilk sergisi ‘Anomali’de beş farklı sanatçıyı bir araya getiriyor. Basako, Kerem Ozan Bayraktar, Melis Buyruk, Yonca Karakaş ve Ayşe Gül Süter’in yer aldığı sergi, kişisel anlatı ve figürasyonun dış gerçekliği algılama ve yorumlama sürecindeki kullanımına odaklanıyor.

Anomali, sanatçının tarihsel olanı kendi biyografisi ile çarpıtması ya da tümüyle fantazma üzerinden bir gerçeklik inşası sırasında mizahın, trajikomik ve ironik olanın, pastiş, illüstrasyon, grafik ve görselleştirme gibi her bir sanatçının kendine has bir biçimde kombine ettiği yöntemlerle buluşmasını sunuyor.

Gerçekliğin manipülasyona uğratılması ile sanatçının yorumlama yöntemi arasındaki ilişkinin kurulması izleyiciye gündelik verilerin, sanatçının zihninde nasıl bir filtrasyona uğradığına, yorumun tekrar aktarımının yapıt üzerinden nasıl yeniden var edildiğine dair ipuçları veriyor. Uzamın, nesnenin ve bedenin şekil değiştirmesi, tuhaflaşması, bozulmaya uğraması; tutarsızlıklar, virütük çoğalmalar, beklentinin karşılanmaması ve normalin çökmesi, dış dünyaya dair imgesel reflekslerimizi anlamamıza ve çözümlememize olanak tanıyor.