Günnur Özsoy

Boşluğun Işığı

November 14 - December 6, 2013

Günnur Özsoy, ‘Boşluğun Işığı’ başlıklı sergi ile 14 Kasım – 6 Aralık tarihleri arasında Pg Art Gallery’de yer alacak. Özsoy, yeni sergisinde kurşun dökme ritüelini deneyimlemesi sonrasında gerçekleştirdiği büyük boyutlu heykellerini sergileyecek.

Sanatçı, ‘Boşluğun Işığı’nda şimdiye kadar kullanmadığı üç farklı rengi de üretimlerine dahil ediyor. Kurşun rengi, petrol yeşili ve zift renklerinde ürettiği son dönem heykelleriyle kurşun, petrol ve zift gibi ölümcül malzemelere işaret ederken bir yandan da beyaz heykelleriyle kendi spiritüel dünyasını tasvir ediyor.

Günnur Özsoy için aslolan, heykel yaparken içinde olduğu süreçtir. Yarattığı heykeller, biçimsel ve düşünsel olarak bilinçli bir şekilde çok dikkatli ve yavaş bir süreç sonucunda meydana gelirler. Böylece izleyiciye heykelin performatif bir mecra olduğunu hissettirirler. Bu heykeller içlerindeki boşluğa ya da içlerindeki boşluk, heykele dönüşebilecekmiş duygusunu yaşatmaktadırlar. Boşluğun hem kavramsal hem de biçimsel olarak içiçe geçtiği çalışmalarındaki boşluk/doluluk hali, Ying ve Yang’in dengesine de işaret eder.