Melis Buyruk

Buradasın

July 8 - 30, 2015

Pg Art Gallery 8 – 30 Temmuz tarihleri arasında Melis Buyruk’un ‘Buradasın’ isimli ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Aslen bir seramik sanatçısı olan Buyruk, bu malzemeyi kendi zorunlu özelliklerini dışlamadan, günümüz sanatında bir ifade aracı olarak kullanıyor.

Melis Buyruk’un çalışmalarının büyük bir bölümünde seramiğin en görünür işlevsel formlarından biri olan tabak yer alıyor. Sanatçı bu alana ait endüstriyel bir formu, şekil itibariyle olduğu gibi kullanmasına karşın, tabağı ele aldığı bağlam onu bir tasarım nesnesinden sanat nesnesine eviriyor. Buyruk bunu tabağın gündelik fonksiyonu olan sunma işlevini ötelemeden ve hazır-nesneye başvurmadan doğrudan tasarımın içerisinde gerçekleştiriyor. Serginin ana çerçevesi de bu sunum kavramının yorumlanması üzerine şekilleniyor.

Sanatçı, sunum ve güzellik arasındaki ilişkiyi, dudaklar, çiçekler ve altın renkleri gibi akla ilk gelen örnekler yoluyla betimliyor olmasını, “süsleme” ve süslemenin sıradanlığı ile ilişkilendirmekte. Estetikten öte antropolojik bir açıdan ele alınması gereken bu sıradanlığın sunumu, insan bedenini ve insan kavramını bireysellikler üzerinden değil; karakterinden, cinsiyetinden, tüm etnik ve sosyal özelliklerinden ayrıştırılmış olarak düşünmemize yol açıyor.

Buyruk, insanı genel bir kavram olarak ele alarak tüm insanlara özgü ortak nitelikleri vurguluyor. İnsanın bedenini sunmasındaki güdüyü, bireysel olmayan, aksine yemek yemek gibi mekanik ve hayvani davranış biçimlerinin işaretleri yoluyla gösteriyor. Sanatçının buradaki tutumu -özellikle tabak ve endüstriyel seramik göz önüne alındığında- tasarımın her bir insana özgü oluşunun, sanatsal bir bağlama aktarımını da içermekte. Bu yönüyle Buyruk’un çalışmaları iletişimi de herkesin algılayabileceği bir doğrudanlık üzerinden kurmasına karşın, nihai amaç bu iletişimdeki mesaj üzerine kurulmuyor. Buyruk, bu sergideki çalışmalarında tasarımdaki temel yapı taşlarının gündelik fonksiyonlarını tümüyle manipülasyona uğratmadan, onları sanatsal amaçlarla ele almanın olanaklarını sorguluyor.