Günnur Özsoy

Costa mea

December 5, 2015 - January 3, 2016

Günnur Özsoy, 5 Aralık 2015 - 3 Ocak 2016 tarihleri arasında “Costa mea” isimli yeni sergisiyle Pg Art Gallery’de izleyici karşısına çıkıyor. Sanatçı, bu sergide tasarım eğitimi ve altyapısında

n gelen minimal yaklaşımını, boşluk, mekan ve bütünsellik ilişkisi üzerine kurguladığı öznel meseleler ile buluşturuyor.
Özsoy, hem kavramsal hem biçimsel anlamda tümden gelerek birbirine bağlanan parçalar yarattığı çalışmalarında, kendi içine döndüğü her anın enerjisini heykelin kıvrımlarına döküyor. Eserlerin kadın bedeni özelinde izler taşıyan dinamik yapısı, sanatçının öznel referanslarla pekiştirdiği ifade biçimine eşlik ediyor. Latince kaburgam manasına gelen “costa mea” isimli iş, hem bütünlüğü kasten bozulmuş bir kütlenin imgesel gücünü yansıtıyor hem de bilinçaltımızda güncelliğini koruyarak edebiyattan sanata çeşitli disiplinlere ilham olmuş bir yaradılış mitini yeniden yorumluyor. Asılı halde duran heykeller ise kendi etraflarında dönüş hareketiyle görsel algımızı ele geçiren doğal bir çekim kuvveti yaratıyor. Böylece görünür olanla yetinmeyip kavramsal olana ulaşmak isteyenleri, anlam sınırlarından içeri davet ediyor.

Sanatçı sağlam, pürüzsüz, parlak ve ışıldayan yüzeylere sahip heykellerine, görünen niteliklerin aksini yansıtan anlamlar yüklüyor. Yumuşak formların hakimiyetiyle kendini ele veren bu katmanlar, kırılgan, parçalanmış ancak dağılmamış bir bütünün ayakta kalma mücadelesini çağrıştırıyor.

Tek bir izlek altında çok katmanlı yönelimler ortaya koyan Özsoy’un, heykel sanatına dair geleneksel algıları ters köşeye yatıran çizgidışı tutumu, parçalanmışlık kavramına, olgunun özüne aykırı bir bakış açısı getiriyor.