Devran Mursaloğlu

Gece Kelebekleri

April 26 - May 20, 2014

Devran Mursaloğlu, 26 Nisan – 25 Mayıs tarihleri arasında kağıtla gerçekleştirdiği yüzey çalışmaları ve düzenlemelerinden oluşan “Gece Kelebekleri” isimli sergisiyle Pg Art Gallery’de yer alacak.

Sanatçı bir önceki sergisi “Düğüm” de olduğu gibi mekansal bir temel olan kağıdı, hem yüzey hem de nokta, çizgi, boşluk gibi sanatın biçimsel figürlerinin kendisi olarak, ‘tek’ bir öğenin onlarca farklı potansiyeli şeklinde örgütlüyor. İki boyutlu yanılsamayı büyük oranda dışlayan çalışmalar, sadece kağıdın kullanılmasından ötürü, bükme ve yuvarlama gibi malzemeye yönelik olarak gerçekleştirilen müdahaleleri, tipik bir figür-arka plan ayrımından öte, uzamsal vurgunun ön planda olduğu bir olgu bağlamının içinde kuruyor.

Mursaloğlu, evren ve yaşam hakkındaki kişisel algısını, minimal formlara indirgereyek, çeşitli duygu durumlarının ve kavramların, karmaşık yapılar olarak formel bir yorumunu sunuyor. Sergideki belirgin tek figür olarak karşımıza çıkan ‘kelebek’, bu yönüyle ele alındığında, tek bir kelebeğin göndergesel boyutunun ötesinde, sayı ve büyüklük gibi niceliksel özellikleriyle, toplumsal bilinçaltına, biyo-politikaya, olaylar ve olgular karşısındaki insan örgütlemelerine dair şiirsel bir haritalama biçiminde varoluyor.

Diğer çalışmalardaki geometrik örüntüler ve mekansal niteliklerin farklılaştırılmasıyla gerçekleşen sanatçının bu üretim dilini, post-minimalizmden günümüze uzanan sanat tarihsel bir bağlamın sınırlarını çizdiği oldukça zengin bir çerçeve içinde okumak mümkün.