Ayşe Gül Süter

Görünmez Hareket

March 8 - April 2, 2016

Pg Art Gallery, 8 Mart – 2 Nisan tarihleri arasında Ayşe Gül Süter’in ‘Görünmez Hareket’ adlı ikinci kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

İlk kişisel sergisinin devamı niteliğindeki bu sergide Ayşe Gül Süter, hareket, ışık, etkileşim ve mekan olgularını yeni medya pratikleriyle ele alarak deneysel olarak gerçekleştirdiği çalışmalarını izleyiciye sunuyor. ‘Görünmez Hareket’ yaşamı mikroskopik düzeneklerle inceleyen ve bunları karışık tekniklerle soyutlamaya odaklanan bir sergi.

Animasyon eğitiminden dolayı hareketi ekranda, izleyicide, eserde veya biyolojik oluşumlarda araştıran sanatçı, kişisel sergisinde bu unsurların hepsini sunmuştur. Gözümüzle o hareketi algılayamasak da günümüz teknolojik görüntüleme yöntemleri sayesinde organizmaların mikro hareketlerine ve değişim süreçlerine şahit olabiliyoruz. Aslında bu hareket, hayat enerjisinin akışıdır; durursa yaşam da sonlanır.

Sergide, motorlarla hareketlendirilmiş ve durağan ışık yerleştirmeleri ile sıcak cam üfleme tekniği kullanarak ürettiği cam işlerinin yanı sıra sanatçıya ilham kaynağı olan araştırmalarından seçtiği mikroskobik görüntüler de yer alıyor. Galeri mekanının yarısına hakim olan enstalasyon, sanatçının biyolog Joseph A. DeGiorgis ile yürüttüğü gezi ve araştırma projelerinin dokümantasyonudur. Süter bu yerleştirmesinde, organizmaların hareket, renk ve doku farklılıklarını inceleyip, bu biyolojik oluşumları ‘canlı-görüntüleme’ tekniği ile izleyiciye deneyimlettiriyor. Bilim alanında kullanılan görünteleme tekniklerinin, sanatçıların kendi pratiklerine entegre ederek bir dil oluşturmaları ve katılımcıya deneyimletmeleri, pek çok alandaki sınırların kalktığına bir örnek oluşturmaktadır.