Ahmet Albayrak, Ayşe Wilson, Basako, Felekşan Onar, Melis Buyruk, Schilte & Portielje, Sevim Kaya, Yonca Karakaş

Holistic

February 12 - 28, 2016

Pg Art Gallery 12 – 28 Şubat tarihleri arasında Ahmet Albayrak, Ayşe Wilson, Basako, Felekşan Onar, Melis Buyruk, Schilte & Portielje, Sevim Kaya ve Yonca Karakaş’ın farklı disiplinlerde ürettikleri çalışmalarını ‘Holistik’ adlı grup sergisinde bir araya getiriyor.

Holistik yaklaşım, sistemleri bütünsel olarak ele almaya işaret eden bir yaklaşım biçimidir. Evrendeki her şeyin aynı bütünün parçaları olduklarını, birbirlerinden haberdar olarak tek bir sistem şeklinde hareket ettiklerini ve birbirleriyle ilişki, iletişim ve etkileşim içinde bulunduklarını ortaya koyar. Var olan her birim, diğerlerini etkileme, değiştirme ve yönlendirme özelliğine sahiptir. Sanat ve sanat yapıtlarının birbirleriyle ilişkisini de bu bağlamda değerlendirmek mümkündür.