Metin Ertürk

La Cerise Sur le Gâteau

28 Kasım - 29 Aralık 2023

Pg Art Gallery, Metin Ertürk’ün ‘’La Cerise Sur le Gâteau’’ isimli kişisel sergisine 28 Kasım - 29 Aralık 2023 tarihlerinde ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyar.
Metin Ertürk'ün 'Boşluk' serisi, insanların geçmiş deneyimlerinden kaynaklanan derin duygusal boşlukları inceler. Bu boşluklar genellikle kişisel deneyimler, ilişkiler ve hatta travmatik olaylarla derinlemesine ilişkilidir. Jacques Lacan'ın objet petit a kuramına göre, bu duygusal boşlukları tatmin etme isteği bizi arzu nesnesine yönlendirir. Ancak, duygularımızın yansıdığı bu nesneler her zaman anlamlı veya karşılıklı değildir. Sanatçı, ‘Boşluk’ serisinde, insanın varoluşundan kaynaklanan duygusal boşlukların kökenini anlamanın içsel bir sürecin başlangıcı olabileceğine inanarak, çalışmalarını izleyiciye birer arzu nesnesi olarak sunar. Bu boşlukları tamamen doldurmak belki mümkün olmasa da, içsel farkındalık ve kabullenme, negatif duyguları daha olumlu bir şekilde yönetmemize olanak tanır. 
Metin Ertürk’ün sanatsal çalışma sürecinde hissettiği duygu ve deneyimlerin sonucu olan ‘Boşluk’ serisi, “la cerise sur le gâteau” (cherry on the cake) olarak bilinen fransızca bir deyimle hikâyeleşir. Bu deyim, bir olayın olumlu yanını vurgular ve aslında durumu daha da güzelleştiren, tamamlayan bir unsurun varlığını ifade eder. Teknik olarak ‘Boşluk’ serisi, çömlekçi çarkında şekillendirdiği formlarla zanaat ve sanat arasındaki bağı irdelerken, Antik Yunan’dan esinlenen Terra Sigillata astarıyla yerel kültürü yeniden yorumlar. Sanatçının duygusal keşfiyle insan ruhundaki boşluğun yankısını bulmalaya olanak sağlayan çalışmalar izleyicileri kendi içsel yolculuklarına davet eder.