Günnur Özsoy & Hasan Pehlevan

Organic Pattern

February 13 - March 2, 2019

Pg Art Gallery ikinci kez Galeri Işık ev sahipliğinde özel bir sergi düzenliyor. Galeri sanatçılarından Günnür Özsoy ve Hasan Pehlevan’ın işbirliği içinde oluşturdukları “Organic Pattern” isimli sergi, 13 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında izleyici karşısına çıkıyor.

Tek bir izlek altında çok katmanlı yönelimler ortaya koyan Günnur Özsoy’un, heykel sanatına dair geleneksel algıları ters köşeye yatıran çizgidışı tutumu, aykırı bir bakış açısı sunar. İşlerinde formun gücüne inanan Hasan Pehlevan ise tarihsel bir önem taşıyan formları tekrar restore eder. Çalışmalarında aidiyet, kimlik ve tarihi kültürel yapıların tahribatı üzerine odaklanır.

Özsoy ve Pehlevan’ın üretim biçimlerindeki paralellik ve bu sayede kurdukları diyalog, onları sergi kapsamında ‘organik’ ve ‘patern’ terimleri üzerinden bir araya getiriyor. Tek başına bir anlam ifade etmeyen her parça (nokta/çizgi), ana formu oluşturmak üzere birbiri ile bağlantılı ve uyumludur. Bir şeklin sıralı ve simetrik yinelenmesi yoluyla elde edilen bütün bir yapı olarak karşımıza çıkan patern, her birimin tekrarlanışında genel strüktüre uygun şekilde değişime uğratılır. Özsoy’un bu proje için özel olarak ürettiği heykeline, Pehlevan kendi paternlerini uygulamıştır. Hasan Pehlevan’ın kendisini özgürce ifade edebildiği bir disiplin olan duvar resmi de bu sergi kapsamında Özsoy’un desenleriyle birleşmiştir.

Adres: Galeri Işık, Teşvikiye Cad. No:6, 34365 Şişli/İstanbul