Mehmet Sinan Kuran

Üstünde Ne Var?

June 4– July 16, 2016

Pg Art Gallery, 4 Haziran – 16 Temmuz tarihleri arasında Mehmet Sinan Kuran’ın “Üstünde Ne Var?” isimli kişisel sergisini izleyiciyle buluşturuyor. Kuran, bu sergide, belleğimizin güncel envanterinde bizi yeni deneyimlere tedirgin yaklaşmaya sevk eden ağırlıkları bir kenara bırakıp, ezberimizi bozan sanatsal gerçeklikleri keşfetmeye çağırıyor.

Mehmet Sinan Kuran, bugün sayısı 10’u bulan ajandalarının, her gün çizim, desen ve yazı ile doldurarak hayat verdiği sayfalarında gizli kalan dünyayı, genel geçer kuralların saf dışı edildiği sonsuz bir döngünün baş rolüne koyuyor. Zihninden taşanları gündelik hayata dair imgelerle birleştirerek her şeyin mümkün olduğu yeni bir görsel evren yaratan Kuran, mekanın sınırlarını kaldırarak, tüm özgürlüğü renklere ve formlara bahşediyor. Aşina olduğumuz tüm duygu ve düşünceleri, deşifre edilmesi gereken kodlar olarak önümüze sunan Kuran, çözümleme dürtümüzü harekete geçiren ilişkiler zincirinin halkalarını ustalıkla birleştiriyor. Belirli bir kompozisyon ile sınırlandırılmamış özgür imgeler, tıpkı zihinde parlayan yaratıcı düşünceler gibi, koyu mavi, koyu yeşil, siyah gibi karanlık renkler üzerinde varlıklarını gösterme şansına erişiyor. Sanatçının bilim adamı titizliğiyle işlediği resimleri, seçtiği tekniğin ve kullandığı malzemenin zerafetini taşırken, alışıldık bir yöntem olan boya ile yaratılması imkansız sahneleri izleyicinin huzuruna çıkarıyor.

Biçimsel gelenekten bağımsız bu neşeli resimler, gerçek ile gerçeküstünün evliliğinden doğan mizahi bir yüzey süslemesi olarak algımızı canlandırıyor. Kuran’ın işlerindeki özgünlüğün sırrı, eğlenerek bir parçası olduğu yaratım serüveninin bizzat kendisini dışa vuruyor olmasında yatıyor. Bu serüvende, insana dair her bir durumun temsilini incelikle resmeden Kuran, izleyiciyi farklı ruh hallerinde başka başka ipuçları çözmeye davet ediyor. Keskin ifade gücünün olanak tanıdığı güçlü anlatımlarla izleyicinin algısını ele geçiren Kuran, geçmişe dair tüm referansların kaynağını yeniden yorumluyor. Mehmet Sinan Kuran, yeni sergisiyle, bir sanat eserine bakarken, üstümüzdeki bu yüklerden arınmanın, hafiflemiş bir zihinle işin ruhunu görebilmenin yoluna işaret ediyor.