Devabil Kara

Yolculuk-İz-Bellek

October 1 - November 22, 2010

Pg Art Gallery sanatçılarından Devabil Kara uzun zamandır sanat dilini iz, bellek, geçmiş ve geçmişin geleceği şekillendirmesi üzerinden oluşturmaktadır. Sanatçının “Dilin Söyleyemedikleri” sergisinin Valide-i Atik Külliyesi’nde başlayan, ardından Pg Art Gallery’de devam eden yolculuğu, Pg ArtSpace’te sona eriyor.

Varlık zaman içinde yer değiştirirken kendine ait izler bırakır. Bu izler sayesinde gerçekliği geleceğe taşınır, tarihsel bellek oluşur. 500 yıllık Valide-i Atik Külliyesi de, bünyesinde oluşmuş çok katmanlı izlerle belleğimizi oluşturmaya devam eden, bu nedenle sanatçının sergisinin ilk durağı olarak seçilmiş bir yapı. “Dilin Söyleyemedikleri” sergisinin yolculuğunu bu mekandan başlatan Devabil Kara, 2009’daki sergi sırasında külliyenin duvarlarına doğrudan müdahalelerde bulunarak, bugünün izleriyle geçmişin izlerini aynı düzlemde buluşturmuştu.

Serginin ikinci durağı olan Bebek’teki Pg Art Gallery’de de yine doğrudan galerinin duvarlarına müdahale eden Devabil Kara, sergi süresince mekanın belleğini yeniden şekillendirdi. Duvarlara kazıdığı imgeler sayesinde Kara, bu çağdaş galeri mekanının 80 yıllık geçmişine ait katmanları ortaya çıkardı. Bu gün, bu izler görünürde yok edilmiş olsalar bile mekanın belleğinde yaşamaya devam etmekteler.

Sergi şimdi de son ayağı ile Pg ArtSpace’te yer alacak. Çağdaş mimari anlayışın bir parçası olan bu mekan, serginin dönüşümünde de etkili olacak. Sanatçı, buradaki duvarlara yapacağı müdahalede mekanın ruhuna paralel olarak neon ışığı kullanacak. Kazınmış çizgilerin yerine bu kez bellekler ışıkla şekillenecek.

Yolculuğu süresince serginin her ayağında yer alan 3 metrelik “Beyaz Balina” adlı heykel ve “Dilin Söyleyemedikleri” serisinden tuvallerin de sergileneceği “Yolculuk-İz-Bellek” 22 Kasım’a kadar izlenebilecek.