Günnur Özsoy

Günnur Özsoy (d.1969, Ankara), lisans derecesini Marmara Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü’nden aldıktan sonra, eğitimine Harrow College of the Polytechnic of Central London’da (şimdiki Westminster Üniversitesi) Silver Work and Jewelry Bölümü’nde eğitimini tamamlamıştır. İstanbul’da Pg Art Gallery tarafından temsil edilen sanatçı, Ankara’da ise Galeri Siyah Beyaz tarafından temsil edilmektedir. Sanatçı çalışmalarına ve yaşamına İstabul’da devam etmektedir.

1990’lardan bu yana Özsoy’un yapıtları, Pg Art Gallery ve Galeri Siyah Beyaz’daki kişisel sergilerinin ve katıldığı onlarca grup sergisinin yanı sıra Türkiye'nin çeşitli yerlerinde kamusal alanlarda sergilenme imkânı bulmuştur. Sanatçının heykelleri, İstanbul Modern başta olmak üzere pek çok özel ve kurumsal koleksiyonda yer almaktadır.

Minimalist heykellerinde organik formları (örneğin; ribonükleik asit zinciri, bir resifin gelişimi ya da mikroskopla izlenen bir yaşamı) temel alan Günnur Özsoy, kullandığı polyester, keçe, pirinç, bronz ve mermer gibi çeşitli malzemeleri; kendi doğalarının aleyhine döndürmek için yararlanır. Bu katıların derinlerinde Özsoy, modern yaşamın bir metaforu olarak bilinçteki ve bilince ait bir boşluğu keşfeder. Bu negatif mekânda, “organik olan” malzeme ve form arasındaki bir yer değiştirme olarak deneyimlenir. Bu deneyim, bilinci, boşluğu kalıcı bir yaşam koşuluna doğru genişletme noktasına getirir. Bütün post-minimalist jestlerinde, Özsoy’un pratiği sıcaktan köpürür ve izleyiciyi maddi nesnelerle yer değiştirmeye davet eder; boşluk, gerçeklik mimarisinin bir parçasıdır.