Hale Güngör Oppenheimer

Hale Güngör Oppenheimer (d.1981, Adana) 2004 yılında Paris’te Parsons School of Design  ve 2009 yılında Pratt Institute New York’ta güzel sanatlar üzerine lisanslarını, 2013'te ise Konstfack Stokholm'de yüksek lisansını tamamladı. Pg Art Gallery tarafından temsil edilen sanatçı, yaşamını ve çalışmalarını 2010 yılından bu yana Stokholm’de sürdürmektedir.

Karışık teknik kullanarak ürettiği işlerinde ve enstalasyonlarında iki ve üç boyut arasındaki alanları irdeleyen ve bu alanlarda yeni yerleşimler kurgulayan Oppenheimer sıklıkla içerisi/dışarısı, özel/kamusal alanlar ve insan yapımı/doğal olan arasındaki sınırları görünmez kılmayı amaçlamaktadır. İmgesel bir çığ sonrası yerinden olmuş domestik objeler ve evler, Oppenheimer’ın yarattığı bu alternatif yerleşimlerde yeniden kök salmıştır.