Ömer Faruk Yaman

Ömer Faruk Yaman (d.1979, Samsun) lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nde tamamlamıştır. Pg Art Gallery tarafından temsil edilen sanatçı çalışmalarına ve yaşamına İstabul’da devam etmektedir.

Çalışmalarını farklı tekniklerle üreten Ömer Faruk Yaman, kendi hayal dünyasında oluşturduğu imajlardan örnekler sunmaktadır. Geçmiş ile gelecek arasında organik bir bağ kurmaya çalışan sanatçının ortaya çıkarttığı yarı robot hayvanları, yapay zeka ürünü mü yoksa çok eski bir teknolojiye mi ait olduğu belirsiz gibidir. Yaman’ın sıklıkla resmettiği Voyager figürleri, antik bir mitolojiye mi ait yoksa günümüzden çok uzak bir gelecekten mi geldiği belirsiz bu tasviler ile zaman kavramını sorgulatmaktadır.