Contemporary Istanbul

12 – 15 Kasım 2015

Pg Art Gallery, Contemporary İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’nın onuncu yılında Jak Baruh, Kerem Ozan Bayraktar, Melis Buyruk, Elsa Ers, Çınar Eslek, Reysi Kamhi, Yonca Karakaş, Mehmet Sinan Kuran, Devran Mursaloğlu, Hale Güngör Oppenheimer, Günnur Özsoy, Ayşe Gül Süter, Candaş Şişman, Kemal Tufan ve Ayşe Wilson'ın farklı disiplinlerde ürettikleri çalışmalarını B1-306 numaralı standında sanatseverlerle buluşturuyor.