Contemporary Istanbul

3 – 6 Kasım 2016

Pg Art Gallery, Contemporary İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’nın onbirinci yılında Jak Baruh, Kerem Ozan Bayraktar, Melis Buyruk, Elsa Ers, Çınar Eslek, Reysi Kamhi, Yonca Karakaş, Mehmet Sinan Kuran, Devran Mursaloğlu, Hale Güngör Oppenheimer, Günnur Özsoy, Ayşe Gül Süter, Candaş Şişman, Kemal Tufan ve Ayşe Wilson'ın farklı disiplinlerde ürettikleri çalışmalarını B1-119 numaralı standında sanatseverlerle buluşturuyor.