Nergiz Yeşil

Paleontoloji Müzesi

7 Kasım - 21 Aralık, 2019

Pg Art Gallery, 07 Kasım - 21 Aralık 2019 tarihleri arasında sanat pratiğinde biyolojik materyal üreti-mi/kullanımı ve çevre duyarlılığını ön planda tutan sanatçı Nergiz Yeşil’in “Paleontoloji Müzesi” başlıklı ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyar.

Sanatçının Aynı Köken Farklı Türler “Diğer Olası Normaller” başlıklı serisine ait kurgu-müze sergisi; kümülatif yapılı olması ön kabulü ile tarih yazımının göreceliğine ve epistemolojiye alternatif bir zihinsel gerçeklik ortaya koyarak eleştiri getirmektedir.

Bu kurgu-müze; bir bilgi kitabı, deri numuneleri, kemik referansları, fosil örnekleri ve soy ağacı bilgisini içeren yapısıyla sözde türün kurgusal-muhtemel paleontolojisini ortaya koyar. Kurgusal türün deri örneğini simüle etmek üzere kullanılan ve kombucha kültüründen elde edilen biyolojik materyal, fer-mantasyon yoluyla sanatçı tarafından atölyesinde üretilmiştir.

Yeşil’in sanat pratiği açısından bilim-sanat birlikteliği dolayısı ile çene ve yüz cerrahisi rejeneratif ve translasyonel tıp alanında çalışan bilim insanı Dr. Elif M. Özcan’ın sergi okuması notlarından…

“Doğa bilimlerinin temel düşünce sahalarından olan “türlerin kökeni” kavramını episte-molojik ve bilimsel kritik düşünce sistemi içerisinde ele alan bu sergi, zaman boyutunun işgali, kronoloji ve nesneselliğe de referans vererek, izleyicinin zihninde bir paradigma kayması oluşturuyor.

Sanatçı, insan zihninin daha önce görmediğini hayal edememe sınırlamasını zorlarken, aleladelikten organize olma ihtişamını sarih ve yalın bir biçimde ortaya koyarak, izleyiciyi muğlak sistemsel formlar içinde sonuçlanan deterministik ve indeterministik doğal sü-reçler konusunda düşünceyi düşünmeye davet ediyor.

Sergi, grandiyöz ve mütevazı kavramların oluşturduğu kontrastın yardımı ile seyirciye öğrenmeyi öğrenmenin bir alternatifini sunarken, ileri eser izlemeleri, sanatçı tarihi ile eser tekniğinin iteratif süreci ve katmanlı okumalar için seyirciyi yönlendiriyor.”

Sanat yazarı ve Masumiyet Müzesi Müdüresi İdil Deniz Türkmen’in kaleminden…
“Paleontoloji müzesine hoşgeldiniz. Az sonra görecekleriniz bu kadim dünyanın, henüz gün yüzüne çıkmamış mucizelerinden bir bölüm. İçeriye adımınızı atın ve hayatın mucizeleriyle yüzleşin. Girişte sizi büyük bir kemik karşılayacak. Onu fosiller, deri örnekleri, türün soy ağacı ve o türün örnekleri izleyecek. Dünyadaki canlıları tanıdığınızı mı zannediyorsunuz? Çok emin olmayın.

….. izleyiciye var olmayan bir türle ilgili küçük bir fragman gösterip geri kalanını kendi araştırması için gerekli merakı uyandırıyor. İzleyici gördüklerinin ne denli gerçek olduğundan tam olarak emin olamadan sergiden çıkıyor.”

Nergiz Yeşil (d. 1988, İstanbul) 2014 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü’nden mezun oldu. 2017’den bu yana aynı eğitim kurumunda ve bölümde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 2018’de Belçika - Anvers’de (Erasmus Öğrenci Değişim Programı ile Artesis Plantijn Hogeshool Antwerpen -The Royal Academy Of Fine Arts Antwerp - Heykel Bölümü) bulundu. Avrupa’da ve Türkiye’de birçok grup sergisine katıldı. Yaşamına ve çalışmalarına İstanbul’da devam etmektedir.