Füruzan Şimşek

Sınır Sistemi

20 Mart – 18 Nisan, 2014

Füruzan Şimşek ‘Sınır Sistemi’ başlıklı sergisiyle 20 Mart – 18 Nisan 2014 tarihleri arasında Pg Art Gallery’de izleyiciyle buluşuyor.

Gündelik yaşamdan alınmış sahneleri resmettiği tualleriyle tanıdığımız sanatçı, bu sergisinde özellikle kentli insanın yaşamını ve psikolojik anlamda varoluş problemlerini yansıttığı çalışmalarına yer veriyor. Sanatçı üretimlerinde, nesnelere ve olaylara aynı mesafeden yaklaşarak, yaşadığımız çağın ve mekanın tanıklığını üstleniyor.

Şimşek, günümüz insanına dair “... Bir tarafta sayımız arttıkça daralan yaşam alanlarımız, diğer tarafta da bu daralmanın psikolojilerimiz üzerindeki baskısı söz konusudur” ifadelerini kullanıyor. İnsanoğlunun tarih boyunca bir yandan yaşam alanını genişletirken diğer yandan kendini yok edişi, sanatçının seçtiği göstergelerde dolaylı yoldan varoluyor. Buna rağmen sergi, baskı altındaki insanın hayatın karşısına dikilebildiği anlık kaçamakların da izini sürerek, sisteme yönelik negatif bir olumsuzlamanın ötesindeki bir alana da işaret ediyor.

Füruzan Şimşek’in çalışmalarındaki mekanlarından koparılmış nesne ve figürler, gündelik yaşamımızda sürekli varolan sıradan durumların belirginleştirilmesinde önemli bir rol oynuyor. Alışkanlığın, bireylerin kendilerine dışardan bakmasını, kendi mekanlarını ve nesnelerle kurdukları ilişkileri bir süre sonra görünmez hale getirmesi, sanatçının bu vurgusuyla tekrar görünür bir nitelik kazanıyor. Şimşek salt fotografik bir bakış açısından ziyade, bugünün bireyine özgü algı biçimini de resminin tekniği ile örtüştürüyor.