Kanat Akar​

Tanıdık Mesafe

23 Mart - 20 Nisan, 2019

Pg Basement, imajların üretimi ile politik öznellik arasındaki anlatısal ilişkiyi video ve fotoğraf mecralarında araştıran Türkiyeli genç multimedya sanatçısı Kanat Akar’ın “Tanıdık Mesafe” başlıklı ikinci kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçı, bu serginin de odağında yer alan, yakın tarihte ürettiği ürettiği iki kanallı video enstalasyonu “Komşu”da (2018, 17’), hikâye anlatıcılığının hiyerarşisinde yazarın, konunun ve imajın konumlarını sorunsallaştırıyor. “Komşu”nun ilk başta gerçek mi kurgu mu olduğu anlaşılmayan olay örgüsünde sanatçı, memleketi Ankara’da, Halep’teki travmatik yıkımdan kaçıp 2015’te Türkiye’ye göç eden Arif adında genç bir Suriyeli çocukla karşılaşıyor.

Akar, ailesine destek olmak için Ankara’daki bir mahallenin sokaklarında her gün dolaşıp karton ve kâğıt toplayan Arif’e bir fotoğraf makinesi verir ve ondan bizzat tanık olduğu şeyleri kendi gözünden fotoğraflamasını ister. Arif sadece otuz dakika süren bu fotoğraf macerasında, çocukluk yaşantısının sıradanlığını gözler önüne seren otuz altı fotoğraf karesi çeker. Oysa bu fotoğrafları daima göçün ve felaketin bir belgesi olarak yorumlayan izleyici açısından, bu kareler sadece melankoliyle değil, aynı zamanda anlam karmaşası ve kaymalarıyla yüklüdür. Serginin izleyiciyi her yandan kuşatan tasarımında, sanatçının videografisine bu fotoğraflar eşlik ediyor.

Diğer ailelerle yaşadıkları bir anlaşmazlıktan sonra, Arif’in ailesi 2018 yılının kışında taşınmaya karar verir. Akar “Komşu”da, Arif’in fotoğraflarının görsel izleğini takip ederken, şimdiki an, tarih, imajlar ile kesintiye uğrayan hafıza arasındaki hemen fark edilmeyen bir karşılaşmaya işaret eder: “Yolculuk etmenin en basit biçimi olan yürümekle bir bağlantı kurulur.” Akar, adeta gizli veya tesadüfî bir yazar rolüne bürünerek, sıradan bir gündelik alanı, boşluk ve mesafe bakımından son derece zengin, tekinsiz bir mekâna dönüştürür. Ne var ki, bu fazlasıyla bildik boş mekânları fotoğraflarla gezinmek, başkalarının gözünde artık ikili bir edim haline gelmiştir: hem özlem çekmek hem de yeniden inşayı olanaklı hale getirmek.

Belgesel, fotografik deneme ile lirik ağıt arasındaki sınırları bulanıklaştıran Kanat Akar, çatışmadaki ötekiyi temsil etmenin imkânlarını, şimdiki zamanla şiir imajlarını yan yana koymayı unutmadan yeni bir bağlama oturtuyor. Burada anlatı, bir dizge ya da bir çözüm değil, yalnızca zamanda kaybolan bir andır. “Er ya da geç geri döneceğiz. Burası bizim evimiz,” diyerek kendi gidişine kederlenen aile, hem bizi hem de kendilerini bir belirsizlik alanında, rastlantısal ve eksik olsalar da hâlâ anlatılacak hikâyeleri olan özneler olarak bırakıp gider. “Komşu”, 2019 SPE Medya Festivali’nin resmi seçkisi içinde yer aldı. 23 Mart ile 19 Nisan arasında ziyaret edilebilecek olan “Tanıdık Mesafe”, Kanat Akar’ın ilk kişisel sergisi.

***

Kanat Akar (d. 1991) Ankara’da yaşayan ve çalışan bir görsel sanatçı. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra, Güzel Sanatlar yüksek lisans derecesini Maryland Institute College of Art Fotografik ve Elektronik Medya bölümünden 2018 yılında aldı. Kısa zaman öncesine kadar, VisArt misafir sanatçı programı kapsamında Rockville, Maryland’de bulunuyordu. Çalışmaları, BASE 2018, İstanbul’da sergilendi, ayrıca Macaristan, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki grup sergilerinde yer aldı. Pg Basement, galeri programında yer bulamayan genç sanatçılarla birlikte yapılabilecek daha deneysel projeleri desteklemek ve teşvik etmek amacıyla, Pg Art Gallery’nin 2019 yılında başlattığı, kendisinin davet edeceği genç sanatçılara ve küratörlere alan açacağı bir proje mekânıdır.