Ayla Turan ​

Tehlikeli Oyunlar

21 Mart - 4 Nisan, 2020

Pg Art Gallery, 21 Mart, Cumartesi günü Ayla Turan’ın “Tehlikeli Oyunlar” adlı kişisel sergisinin online açılışını yapmaktan mutluluk duyar. Covid-19 salgını nedeni ile ziyarete kapalı olacak sergiyi web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden görüntüleyebilir ve takip edebilirsiniz.

Bir yanda eril dünyanın şuuraltına inmiş egemenlik ve gücün simgeleri; sivri, keskin, yırtıcı formlar, bir yanda dişil imgelem dünyasının en temel formları; yuvarlak, pürüzsüz, köşesiz, yumuşak...

Bir süredir Ayla Turan’ın yapıtlarında sivri kesici bir hacim dili bilinçli olarak bastırılmış, yok sayılmış ve onun yerini eğriler ve küresel biçimler, hacimler almıştır. Yeniden doğuşların da kaynağı, tohumu, “yumurtası” olan bu yuvarlak formlar, onun heykellerinin ana yapı taşları gibidir. Ancak bu yuvarlak evrende, en korkunç, en saldırgan, en acı veren meseleler de ele alınır. Üretken ve yaratıcı dişil enerjinin, yok edici ve vahşi olan dünyayla baş etme yöntemidir bu.

Tıpkı çocukların dinleyegeldikleri  masallardaki Pamuk Prenses’in, Kırmızı Başlıklı Kız’ın, Külkedisi Sindirella’nın yaşadıkları korkunç öykülerinde de, sadece bu şirin, tatlı, güzel ve  iyimser kahramanların akıllarda kalması gibi.

Ayla Turan’ın yeni dönem heykelleri dünyanın en karanlık ve acıklı, en kabul edilemez meselelerini, bu çocuksu gözün naif ama keskin merceğinden, gerçekçi ve adil filtrelerinden geçirerek ele alır, eleştirir, çözüm önermelerinde bulunur. ‘Tehlikeli Oyunlar’ sergisinin şirin dünyasında dolaşırken günümüzün uygarlık sorunlarının tümünü bütün ağırlığıyla izleyebilirsiniz.

Tehlikeli Oyunlar, Ayla Turan’ın sanatsal evrim sürecinde yeni ve önemli bir aşamanın başlangıç noktasıdır.

Bugüne dek ‘elle tutulan’ materyallerle ve üç boyutlu bir uzayla sınırlı çalışan sanatçı, bu sergideki yapıtlarıyla sanal olan ve bununla desteklenmiş gerçek dünyayı keşfetmeye başlıyor.

Levent Resul

Kataloğu İndir