Gizlilik Sözleşmesi

www.pgartgallery.com alan adlı web sitesinin tüm hakları Pırıl Güleşçi / PG Art Gallery firmasına (bundan sonra kısaca PG Art Gallery) aittir. PG Art Gallery www.pgartgallery.com üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, kullanıcıları ve müşterileri ile yaptığı sözleşmeler ve / veya bu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü taraflarla paylaşmaz. 

Bu bilgiler, kullanıcı sözleşmeleri ve bu Gizlilik Politikasında ifade edilen başlıklar dışında, yalnızca yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması amacıyla paylaşılır.

Kişisel bilgiler, kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-mail adresi, IP adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içerir. Bu bilgiler, aşağıda listelenen amaçlar doğrultusunda kullanılabilir:

– Sipariş süreçlerine ilişkin tüm aşamaların yönetilmesi ve tamamlanması,

– İade süreçlerine ilişkin tüm aşamaların yönetilmesi ve tamamlanması,

– PG Art Gallery ve PG Art Gallery’nın iş ortakları tarafından yapılacak pazarlama, tanıtım ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi,

IP Adresi bilgisi, www.pgartgallery.com üzerinde çıkabilecek sorunların tanımlanması, giderilmesi, kullanıcılara yönelik bütünsel analizlerin yapılması ve demografik bilgi toplanması amacıyla kullanılabilir. 

Yapılacak istatistiksel ve demografik analizler asla kullanıcıların kişisel bilgilerini onları bireysel olarak tanımlayacak şekilde kullanmaz.

www.pgartgallery.com alan adlı web sitesinin belli noktalarında kullanıcıları farklı sitelere yönlendiren linkler (bağlantılar) bulunabilir. PG Art Gallery, bu bağlantıların kullanıcıları yönlendireceği sitelere gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

PG Art Gallery, www.pgartgallery.com üzerinden paylaşılan tüm kişisel bilgileri özel ve gizli tutmayı ve işbu Gizlilik Sözleşmesi’nde yer alan maddelere uygun şekilde kullanmayı taahhüt eder. Bununla birlikte, www.pgartgallery.com’ne veya www.pgartgallery.com’nde yer alan web sitesinin çalışmasını mümkün kılan teknoloji altyapısı ve sistem sağlayıcılara yapılacak siber saldırılar, bu verilerin üçüncü kişilerin eline geçmesine sebep olabilir. Kullanıcı, tüm sitelerde olduğu gibi www.pgartgallery.com adresini kullanırken de bu riski kabul etmiş sayılır. Bu koşullarda zarar görecek veya üçüncü partiler tarafından ele geçirilecek verilerden PG Art Gallery, sorumlu değildir. 

PG Art Gallery, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman www.pgartgallery.com‘de yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir.