Ali Şentürk

Ali Şentürk (d.1985, Ankara) üniversite eğitimini ve yüksek lisansını Hacettepe Üniversitesi, Heykel Bölümü’nde tamamlamıştır. Üretim prensibi olarak heykel, resim, fotoğraf, video, performans gibi alanları kullanır. Bazen kendinin ama çoğunlukla bir başkasının yaşamı ve deneyimini sanatın yorumlama, eğretileme ve kurgusal diliyle aktarır. “Lisans eğitimi boyunca yoğun bir heykel/desen eğitiminin sonuncunda ortaya çıkan çalışmalar içeriğinden öte bir heykelin konstrüksiyonunu oluşturan ışık-gölge, boşluk, hacim gibi değerleri taşımasını amaçlar. Desenlerini ya da tuvallerini oluştururken filmler, anılar, şiirler gibi kişisel tarihinde yer eden duyguların kâğıda ya da tuvale iz düşümleri görülür” Lisans sonrası açtığı ilk kişisel sergisinde desenlerini tuvallere taşımış, desenlerin bittiği yerlerde başlayan teller ile figürlerin düşünce spirallerini tuval sınırlarının dışına taşırmıştır. Birkaç yıl sonra, tuvalden kâğıda geçiş sürecinde, desenler tel görünümünden çıkıp sadeleşen çizgilere evirilirler. Bir ritüele dönüşen birim tekrarları bazen yoğun çizgiler arasında ayrıntının yok olduğu, bazen de çizgilerin yok olacak kadar azaldığı üretimlere dönüşürler.

Desenlerinin yanı sıra, Şentürk’ün sanatçı pratiğini oluşturan bir diğer parça ise araştırmaya dayalı proje işleridir. Tarihsel ve Jeolojik Düzeltmeler, doğada binlerce yıldır var olan taşların toprak altındaki kısımlarını hayalleyerek onları bütünleştirmek veya taşın kendisinden kopan parçalarını birbirine bağlayarak onları onarma çabasıdır. Bir başka seri olan Sana Gül Bahçesi Vaat Etmedim, 1963’lerde yayımlanan bir gazete haberinden yola çıkarak takip ettiği bir akıl hastasının hikayesini kendi hikayesine dönüştürdüğü fotoğraflar, hastane raporları, desenler ve bir cinayet romanından oluşan yarı kurgusal dokümantasyondur. Şentürk bu tarz projelerinde hikaye anlatıcılığı rolü üstlenir. Walter Benjamin’in Hikaye Anlatıcısı’nda okuduğumuz üzere, anlatıcı hikayesini deneyimden çekip alır, sözlü gelenekten alıp, yine aynı geleneğe katkıda bulunur. Şentürk’ün işleri de benzer biçimde tema edindiği hikayeye daima güncel bir bakış, yeni bir değer ekler. 2013 yılında başladığı ve hala devam etmekte olan Operasyon Kamusal Alan; kamusal alanda işlenen anıt heykel cinayetlerine odaklanır. 2000-2018 arasında kırılan, saldırılan ya da kaldırılan heykellerin neredeyse hepsinin haberlerini içine alan ve bir suçun izini sürme notları gibi seyirciyi karşılayan kriminal bir çalışmadır.

 

CV