Devran Mursaloğlu

Devran Mursaloğlu (1961, İstanbul), Brüksel’de Institut Supérieur Industriel de Bruxelles’de mimarlık ve mühendislik eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul’a geri döndüğünde, Devabil Kara’nın Marmara Üniversitesi’nin resim bölümündeki atölyesine katıldı. İstanbul’da yaşayan ve çalışan Mursaloğlu 2011’den beri Pg Art Gallery tarafından temsil edilmektedir. Sanatçının çoğunlukla kağıt kullanarak yaptığı işler, Mardin Bienali (2010), İstanbul’da Tahtakale Hamamı (2011) gibi mekâna özgü büyük projeler ve İzmir’de Alsancak Garı (2009) dahil olmak üzere, Türkiye’nin pek çok yerinde sergilenme imkânı bulmuştur. Önce bir kâğıt tasarımcısı olarak büyük bir üne kavuşan ve uluslararası sergilerde yer alan Mursaloğlu, kendini Türkiye’nin en önemli kâğıt sanatçısı olarak kabul ettirmiş ve yaptığı işler Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki önemli koleksiyonlar içine dahil edilmiştir.

Mursaloğlu’nun yapıtlarında, ilksel formlar ve şekiller tek bir malzemeden gelişir ve mekânsal düzenlemelere tabi tutulduklarında ağırlıklarını artırırlar. Eldeki malzemelerin titiz bir şekilde ele alınışı, potansiyel olarak tekrar, inşa ve dönüşüme yol açar; katlama ve sarma, yalnızca hareketin tezahürleri değildir, aynı zamanda yapı ve imkân arasında bir bağıntı kurmaya yararlar. Yine de bu tekrar ağında her şey, tek başına duran nesneler olarak kalmak yerine, çözünerek uzama ve sürekliliğe dönüşür; parçalar değil sadece bütün ayırt edilebilirdir. Türkiye’deki yaşamın karmaşıklığını yansıtan görsel ve mekânsal metaforları keşfetmeye çalışan sanatçı, toplumsal mekânı en temel jestlerle, noktalar, çizgiler ve yüzeylerle doyurulabilecek boş bir kâğıt gibi tahayyül eder.