Hale Güngör Oppenheimer​

Yükseklik

03 Kasım 2021 - 02 Aralık 2021

Pg Art Gallery 2 Kasım – 2 Aralık 2021 tarihleri arasında Hale Güng.r Oppenheimer’ın ‘Yükseklik’ adlı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

​Bir süredir ev kavramı üzerine düşünen ve çalışan sanatçı Hale Güng.r Oppenheimer, galerideki d.rdüncü kişisel sergisinde izleyiciye farklı manzaralardan kesitler sunar. Tam olarak hangi coğrafyaya ait olduklarını bilemediğimiz bu doğa g.rüntüleri tek ve ortak bir ev olarak Dünya gezegenine mi gönderme yapmaktadır?

​Hale Güng.r Oppenheimer’ın yapıtlarında yer alan her çizgi bir desen ortaya çıkartmaktan çok hacim sağlamak; derinlik vermek ve yükseklik yaratmak üzere kompozisyonlardaki yerlerine yerleşir. Türlü kaynaklardan özenle kesilerek Oppenheimer’ın maharetli kalem darbelerinin aralarında yerlerini bulan ve kompozisyonları kolajlara d.nüştüren görsel parçalarıysa çoğu zaman gündelik hayata dair detaylardan ve bir evin içerisinde görebileceğimiz türlü objelerden, sıradan mobilyalardan oluşur.

Oppenheimer -bir önceki serisi olan- Subaquatic (2017) ile üretiminde var olan perspektiften bir adım geriye doğru uzaklaşarak eve artık içeriden değil dışarıdan bakar.

Oppenheimer’ın nicedir sorguladığı “ev” kavramına doğrulttuğu bakışı artık yer değiştirmiş, evin dışına çıkmış ve olduğu yerden uzaklaşıp yükselerek binalara yönelmiştir.

Yükseklik sergisi kapsamında izlenecek olan A Geological Study serisinde ise bu bakışın daha da “yükseldiği” fark edilir. Sanatçı artık evin içinde ya da binanın hemen dışında değil çok daha yukarıda pozisyon alarak dağları, taşları, tepeleri, denizleri, kumsalları ve ormanları gösterir izleyicisine. Bu ölçek değiştiren bakış şüphesiz sanatçının pratiğinde de bir genişleme yaratır, fiziksel olarak yeniden konumlanarak daha kapsayıcı bir görsellik sunar ve olumlu bir bütünlük imajı çizer.

​Galeri duvarına çizilmiş bir dağ imgesinin farklı noktalarına Oppenheimer tarafından yerleştirilen değişken boyutlardaki yapıtlar paspartusuz şekilde iki camın arasında sunularak sergiye hâkim olan bütünlük fikrini tamamlar. Hayatı boyunca dünyanın farklı yerlerinde yaşayarak edindiği deneyimlere dair düşünüş şekillerini çalışmalarına yansıtan Oppenheimer’ın bugün belki de olduğu yere çok daha uzaktan bakabildiğini söylemek mümkün olabilir.

-Merve Akar Akgün