Yonca Karakaş

Botanik Hastanesi

16 Şubat - 15 Mart, 2019

Pg Art Gallery, Yonca Karakaş’ın bellek konusuna odaklandığı ikinci kişisel sergisi “Botanik Hastanesi”ne 16 Şubat – 15 Mart 2019 tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor.

Simülasyondan oluşan bir Botanik Hastanesi’nde çalışan karakterlerin, zamanla konak olarak kullandıkları bu alanda belleğe ait aksak görüntüler ile düzensiz bir duruma girmeleri söz konusu.

Yapay zeka ve belleğin birbirinden aldıkları donelerin oluşturduğu mevcut görüntülerde, hiçbir şey tam olarak düzgün bir şekilde ilerlemiyor. Gerçeklikten alınan referanslarla simülasyon alanın bu hatalarla kendini görselleştirmesi söz konusu. Çünkü bellek, anılara ulaşırken hiçbir zaman lineer bir yol izlemiyor. Aksine geçmiş, gelecek ve şimdiden aynı anda besleniyor. “Bellek” kelimesi geçmişe ait belirli anılar olarak gösterilse de sürekli geleceği tasvir ve hayal eden bir yapı içerisinde.

Karakaş’a göre; nerede olursak olalım bulunduğumuz yerde herhangi bir durum karşısında yapacağımız ilk şey, belleğimizden faydalanmak olacaktır. İnsan bellektir ve başka bir şey değil!

Arkaik yapının da belleğe yardım ettiği seride, var olan figürler mevcut gerçekliğin simülasyon alanındaki epigonu olmaktan öteye gidemiyor.

Çünkü epigon belleğe ihtiyaç duyar! Genin belleği…

Yaşamın oluşması için gereken tek şey moleküllerin seçme ve mutasyon güçlerine maruz kalması olduğu halde, tuhaf bir şekilde tüm varoluş amacımız anlam aramak üzerine. Ya hiçbir anlamı yoksa sadece bir bakteri ya da tür gibi bugünden yarına taşınıyorsak!