Contemporary Istanbul

20 - 24 Aralık 2006

Bu sene, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda “Contemporary Art Fair” adı altında beşincisi düzenlenecek olan uluslararası sanat buluşmasına, Pg Art Gallery beş sanatçıyla katılıyor. Çalışmalarının yer alacağı sanatçılar olan, Alp Tamer Ulukılıç, Mahir Güven, Kemal Tufan, Özgür Korkmazgil, Ali Kabaş ile resim, heykel ve fotoğraf bir araya geliyor.

Teknik olarak birbirinden farklı çalışmalar sergilenerek, bu beş sanatçı, aynı çağdaş düşünceyle hareket etmeleri gibi ortak bir noktada buluşuyor.

Alp Tamer Ulukılıç’ın resimleri, kendi bellek, hayal gücü ve mitolojisinden beslenen, renk, pentür ve kurgunun sadece ‘arınma’ duygusunun ortaya çıkmasına aracılık ettiği bir plastik ‘dil’ oluşturma sürecinin ifadesi olarak karşımıza çıkıyor.

Rengin ışığını kullanarak, bugünün renkleriyle, günümüz insanının tatil ve eğlence kavramını sorgulayan Özgür Korkmazgil, tatilin insanlar üzerindeki etkilerine dair gözlemlerini, bize hissettirdiği renkler ve lekelerle yansıtıyor.

Mahir Güven’in fuardaki serisi, kadın erkek ilişkileri üzerine…

Sanatçı, farklı bakış açıları ve sosyal farkların getirebileceği çelişkilere rağmen, kadın ve erkeğin birbirlerine karşı hissettikleri mecburiyet duygusu; bununla birlikte, yalnız kaldıklarında kendi gerçeklerini yaşamalarını konu alıyor. Bir yandan birbirine geçmiş bedenler; bir yandan da sadece kendileriyle ilgili yüzler… Açık renklerin kullanıldığı ve biçimlerin çok belli olmadığı bu ironik çalışmalarla Güven, kendi vazgeçilmezini yansıtıyor.

Heykel çalışmalarının yanı sıra video, performans ve enstalasyon çalışmalarına da yönelen Kemal Tufan, pek çok farklı malzemeyi bir arada kullandığı çalışmalarında bizi, insanın düşsel ve düşünsel dünyasının derinliklerine çekiyor...

Gördüğümüz ve algıladığımız dünyaya, farklı yönlerden de bakabileceğimizi hatırlatmak isteyen Ali Kabaş, olduğumuz yerden az da olsa kıpırdarsak, algı dünyamızın nasıl değişebileceğini, nesneye hareket kazandırma amacı taşıyan lenticular baskı tekniği kullanılarak gerçekleştirilen çalışmalarıyla ortaya koyuyor. Sanatçı, stabili harekete dönüştürme isteğiyle, aynı fotoğrafta bir görselden diğerine geçerken hareketi kaybetmemek düşüncesinden yola çıkıyor.

Bu beş sanatçının, birbirinden farklı çalışmalarını, 20 – 24 Aralık tarihleri arasında Pg Art Gallery’nin standında ziyaret edebilirsiniz.