Nergiz Yeşil

Diğer İhtimaller

27 Nisan - 20 Mayıs, 2019

Pg Basement, Nergiz Yeşil’in “Diğer İhtimaller” başlıklı projesine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyar. Yeşil’in kombucha kültüründen ürettiği yerleştirmesinin ve kendi hazırladığı kitabın yer alacağı proje sergisi 27 Nisan – 20 Mayıs 2019 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

Sanatçının “Aynı Köken Farklı Türler ‘Diğer Olası Normaller’” başlıklı yeni serisine ait yerleştirme; kümülatif yapılı olması ön kabulü ile tarih yazımının göreceliğine ve epistemolojiye alternatif bir zihinsel gerçeklik ortaya koyarak eleştiri getirmektedir.

Bu eleştirel yaklaşım, spekülatif-kurgusal tavırla organik malzemeden yeni bir tür var etmek ve bu sözde türün bilgisini içeren kitabın da paylaşılması ile gerçekleşir. Sanatçı kitabı, içeriği sunma biçimiyle, türün bilgisini fiziksel olarak ulaşılabilir kılarken zihnen ulaşılamaz durumlar yaratır. Böylelikle izleyici, var olduğu iddia edilen türün tüm özellikleri konusunda kendi hayal gücü ile sınırlı-sınırsız kılınır.

Spekülatif kurgusal türün doğuşunu simüle etmek üzere oluşturulan yerleştirmede kullanılan kombucha kültüründen elde edilen ‘kurbansız deri’ olarak da nitelenebilecek biyolojik materyal, fermantasyon yoluyla sanatçı tarafından atölyesinde üretilmiştir.