Melis Buyruk

Garip Olan Nedir, Tuhaf Olan Kimdir?

27 Nisan - 20 Mayıs, 2019

Pg Art Gallery, Melis Buyruk’un “Garip olan nedir, tuhaf olan kimdir?” adlı üçüncü kişisel sergisine 27 Nisan – 20 Mayıs 2019 tarihleri arasında ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyar.

Melis Buyruk, yapıtlarında temel bir kavram olarak doğayı insanlıkla ilişkisi bakımından tartışarak insan ile doğa arasındaki karşılıklı bağlantıları yeniden ele alıyor. Çalışmalarında kullandığı porselen, gerçek ile gerçeküstü arasında gidip gelen yapıtlarının biçimsel niteliğine incelik katar. Ancak bu malzeme tercihi sanatçının geliştirdiği kültür eleştirisinin de bir yansımasıdır. Buyruk yapıtlarında, porselenin süs niteliğini bitkiler ve insan bedeninin parçalarıyla çatıştırarak, izleyiciyi doğayla ilişkisini yeniden düşünmeye sevk eden bir yabancılaşma etkisi yaratır.

İlk bakışta natüralist görünen bu yapıtların temsili niteliği, başta izleyicinin gördüğü şeye inanmasını sağlıyor. Ama sonra, Buyruk’un gerçekliği harikulade bir biçimde çarpıtma tarzı kendini gösterip de ortaya dâhiyane bir yabancılaşma etkisi çıktıkça, yapıtlar çekici bir gerçeküstü boyut kazanmaya başlıyor. Buyruk’un yapıtları neredeyse imkânsızı gerçekleştiriyor: İzleyicilere ısrarla, bildikleri bilmedikleri kavrayışları mümkün ve imkânsız farklı gerçeklik inşaları içinde sunarak, onları dikkatlerini gerçekten çekip büyülemeyi başarabiliyor.

Sanatçının yapıtlarındaki yabancılaşma etkisi, başvurduğu olağandışı sergileme yöntemleriyle de destekleniyor. Kompozisyonlarını kalın çerçeveler içinde veya sofistike raflar üzerindeki cam fanuslarda sergileyen sanatçı, yapıtlarına dünyanın kaosundan ayırt edilebildikleri özerk bir yaşam alanı sunuyor.