Emre Namyeter

Odyssey

6 Mart - 30 Mart, 2018

Pg Art Gallery 6 – 30 Mart tarihleri arasında Emre Namyeter’in üçüncü kişisel sergisi ‘Odyssey’e ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyar. Işık kaynağına göre farklı renklere dönüşen, kendi ürettiği boyaları kullanarak çok katmanlı soyut çalışmalar ortaya koyan sanatçı, bu sergisinde resimlerinin yanı sıra ışıklı kutularını da izleyiciyle buluşturuyor.

Tekrar eden çizgisel hareketler ve renklerin ahengi, Namyeter’in pürüzsüz ve yalın resimlerinin en belirgin özellikleridir. İlk bakışta belli bir kurala dayanmaksızın ranstlantısal bir şekilde ortaya çıkmış gibi görünen çalışmaları, aslında oldukça kontrollü bir sürecin sonucunda meydana gelir. Kendi estetik katsayısını yakalamak için fizik kurallarından yardım alır. Deneysel kompozisyonlarını, yuvarlak ahşap paneller üzerine kurduğu düzenek sayesinde sistemli ve titiz bir şekilde boyaları akıtarak oluşturur. Sonsuz bir döngüyü anımsatan çalışmaları, izleyeni içine girdikçe sonu gelmeyen bir yolculuğa çıkarır.

Namyeter, söylemini somut imgeler ve nesneler yerine, titreşerek yüzeye yayılan dairesel formlar üzerinden oluşturur. Bu nedenle sanatçı, her bir zihinde başka türlü tezahür eden çalışmaları üzerine sınırsız yorumlama imkanı sağlar. Algının, kişinin duygularına, deneyimlerine ve içinde bulunduğu çevre koşullarına göre farklılık gösterdiğine inanır; tıpkı çeşitli ışıklar altında değişkenlik gösteren resimleri gibi. Sanatçı, bir yandan net bir göstergenin bulunmadığı resimleri aracılığı ile farklı okumalar yapabilmesi için izleyicinin zihnini özgür bırakırken diğer yandan ışık ve ayna gibi malzemeleri de üretimine dahil ederek bakanın algısını manipüle eder.